Free Slovak Word Lists

The 200 most important Slovak words as free CSV file download.


Wokabulary Logo

Wokabulary

Collect & practice your vocabulary.

Basic Slovak words

The most basic words to greet and thank people.

Slovak English
Ahoj! Hi!
Dobrý deň! Hello!
Ahoj! Goodbye! / Bye!
Ďakujem! Thank you!
Prosím! Please!
Prepáč! Sorry!
Prestaň! Stop!
Pozor! Caution!
áno yes
nie no
Download word list as CSV file

Essential Slovak sentences

Simple sentences and asking basic questions.

Slovak English
Kde...? What is …?
Kde je ...? Where is …?
Ako …? How …?
Koľko? How much is it?
Ako dlho? How long does it take?
Je tam ...? Is there …?
Prosím si ... I would like ...
Potrebujem ... I need ...
V pohodě! No problem!
Download word list as CSV file

Directions in Slovak

Finding your way and instructing directions.

Slovak English
smer direction
vchod entrance
východ exit
ulica street
cesta way
námestie square
vpravo right
vľavo left
rovno straight ahead
späť back
Download word list as CSV file

Weather and nature in Slovak

Describing the weather and your surroundings.

Slovak English
dom house
byt apartment
hotel hotel
múzeum museum
pláž beach
les forest
vrch mountain
park park
rieka river
more sea
jazero lake
počasie weather
slnko sun
dážď rain
sneh snow
búrka thunderstorm
Download word list as CSV file

Slovak shopping terms

Buying the most essential items.

Slovak English
supermarket supermarket
peniaze cash
banková karta bank card
taška bag
tampón tampon
vložka (sanitary) pad
kondóm condom
zubná kefka toothbrush
pomoc help
polícia police
Download word list as CSV file

Slovak words for food

The basics to buy food and read the menu in the restaurant.

Slovak English
potraviny food
reštaurácia restaurant
kaviareň café
bar bar
menu menu
predjedlo starter
hlavné jedlo main course
dezert dessert
účet bill
vegetariánske vegetarian
vegánske vegan
bezlepkové gluten-free
ryba fish
mäso meat
šalát salad
mlieko milk
syr cheese
ovocie fruits
zelenina vegetables
orechy nuts
káva coffee
čaj tea
voda water
víno wine
pivo beer
nealkoholické non-alcoholic
Na zdravie! Cheers!
Download word list as CSV file

Transport Slovak

Getting around with public transport.

Slovak English
vlak train
autobus bus
auto car
električka tram
taxík taxi, cab
bicykel bicycle
pešo on foot
železničná stanica train station
autobusová stanica bus station
zastávka stop
Download word list as CSV file

Slovak technology words

The basics to stay connected.

Slovak English
internet internet
heslo password
počítač computer
zásuvka socket
nabiť to recharge
Download word list as CSV file

Words for time in Slovak

Reading opening hours and timetables.

Slovak English
čas time
deň day
týždeň week
mesiac month
rok year
Pondelok Monday
Utorok Tuesday
Streda Wednesday
Štvrtok Thursday
Piatok Friday
Sobota Saturday
Nedeľa Sunday
ráno in the morning
popoludnie in the afternoon
večer in the evening
v noci at night
skôr earlier
neskôr later
v čase on time
mešká delayed
Download word list as CSV file

Slovak words for health

Words for basic health care and to describe when you are sick or injured.

Slovak English
lekár / lekarka doctor
nemocnica hospital
lekáreň pharmacy
liek proti bolesti painkiller
liek medicine
bolesť pain
chrbát back
noha foot
brucho stomach
noha leg
hlava head
ruka hand
rameno arm
Download word list as CSV file

Personal information in Slovak

Filling out forms and providing basic information about you.

Slovak English
(krstné) meno first name
priezvisko last name
adresa address
krajina country
rodisko place of birth
dátum narodenia date of birth
povolanie profession, job
muž man
žena woman
dospelý/a adult
dieťa child
Download word list as CSV file

Essential Slovak verbs

The most common and useful verbs.

Slovak English
pracovať to work
navštíviť to visit
zostať to stay
potrebovať to need
jesť to eat
pýtať sa to ask
dať to give
ísť to go
mať to have
kúpiť to buy
môcť (I/you/we/they) can
naučiť sa to learn
vyrobiť to make
vziať to take
povedať to say
písať to write
vidieť to see
byť to be
hľadať to search
telefonovať to call
piť to drink
vedieť to know
chcieť to want
platiť to pay
Download word list as CSV file

Basic Slovak adjectives

The most important adjectives to describe things.

Slovak English
dobré good
zlé bad
nove new
staré old
mlade young
veľké big
male small
krásne beautiful
lacné cheap
drahé expensive
tmavé dark
svetlé bright
spolu together
oddelené separate
dôležité important
unavené tired
Download word list as CSV file

Colors in Slovak

Words to describe the most common colors.

Slovak English
farba color
biela white
čierna black
červená red
modrá blue
zelená green
žltá yellow
farebná colorful
Download word list as CSV file

Slovak numbers

Essential numbers for daily life.

Slovak English
jeden one
dva two
tri three
štyri four
päť five
šesť six
sedem seven
osem eight
deväť nine
desať ten
dvadsať twenty
päťdesiat fifty
sto hundred
tisíc thousand
Download word list as CSV file
Wokabulary Logo

Wokabulary

Collect & practice your vocabulary.