Bezplatný slovník: Francúzština

Francúzština: 200 najdôležitejších slov ako CSV na stiahnutie zdarma.


Wokabulary Logo

Wokabulary

Zbieraj a cvič tvoju slovnú zásobu.

Francúzština: Základné slová

Najzákladnejšie slová na pozdrav a poďakovanie.

Francúzština Slovenčina
Salut ! Ahoj!
Bonjour ! Dobrý deň!
Au revoir ! Ahoj!
Merci ! Ďakujem!
S'il vous plaît ! / S'il te plaît ! Prosím!
Pardon ! Prepáč!
Arrête ! Prestaň!
Attention ! Pozor!
oui áno
non nie
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: Základné vety

Jednoduché vety a základné otázky.

Francúzština Slovenčina
Qu’est-ce que c’est ... ? Kde...?
Où est ... ? Kde je ...?
Comment …? Ako …?
Ça coûte combien ? Koľko?
Ça prendra combien de temps ? Ako dlho?
Il y a ... ? Je tam ...?
Je voudrais ... Prosím si ...
J'ai besoin de ... Potrebujem ...
Pas de problème ! V pohodě!
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: Smery

Hľadanie cesty a určovanie smeru.

Francúzština Slovenčina
la direction smer
l’entrée (f.) vchod
la sortie východ
la rue ulica
le chemin cesta
la place námestie
à droite vpravo
à gauche vľavo
tout droit rovno
retour späť
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: Počasie, mesto a príroda

Opisovanie počasia a okolia.

Francúzština Slovenčina
la maison dom
l’appartement byt
l’hôtel hotel
le musée múzeum
la plage pláž
le forêt les
la montagne vrch
le parc park
la rivière rieka
la mer more
le lac jazero
le temps počasie
le soleil slnko
la pluie dážď
la neige sneh
l’orage búrka
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština slová pre nakupovanie

Nakupovať najnutnejšie veci.

Francúzština Slovenčina
le supermarché supermarket
l’argent peniaze
la carte bancaire banková karta
le sac taška
le tampon tampón
la serviette hygiénique vložka
le préservatif kondóm
la brosse à dents zubná kefka
l’aide pomoc
la police polícia
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: slová pre jedlo

Základy nákupu potravín a čítania jedálneho lístka v reštaurácii.

Francúzština Slovenčina
le repas potraviny
le restaurant reštaurácia
le café kaviareň
le bar bar
le menu menu
l’entrée predjedlo
le plat principal hlavné jedlo
le dessert dezert
l’addition účet
végétarien(ne) vegetariánske
végan vegánske
sans gluten bezlepkové
le poisson ryba
la viande mäso
la salade šalát
le lait mlieko
le fromage syr
les fruits ovocie
les légumes zelenina
les noix orechy
le café káva
le thé čaj
l’eau voda
le vin víno
la bière pivo
sans alcool nealkoholické
À ta santé ! Na zdravie!
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: Doprava

Cestovanie verejnou dopravou.

Francúzština Slovenčina
le train vlak
le bus autobus
la voiture auto
le tramway električka
le taxi taxík
le vélo bicykel
à pied pešo
la gare železničná stanica
la gare routière autobusová stanica
la station zastávka
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: Technologické slová

Zostať online.

Francúzština Slovenčina
l’internet internet
le mot de passe heslo
l’ordinateur počítač
la prise zásuvka
charger nabiť
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: Slová pre čas

Otváracie hodiny a cestovné poriadky.

Francúzština Slovenčina
le temps čas
le jour deň
la semaine týždeň
le mois mesiac
l’année rok
lundi Pondelok
mardi Utorok
mercredi Streda
jeudi Štvrtok
vendredi Piatok
samedi Sobota
dimanche Nedeľa
le matin ráno
l'après-midi popoludnie
le soir večer
la nuit v noci
plus tôt skôr
plus tard neskôr
à l'heure v čase
en retard mešká
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: Slová pre zdravie

Slová pre základné zdravotné potreby a na opísanie choroby alebo zranenia.

Francúzština Slovenčina
le/la médecin lekár / lekarka
l’hôpital nemocnica
la pharmacie lekáreň
l’antidouleur liek proti bolesti
le médicament liek
la douleur bolesť
le dos chrbát
le pied noha
l’abdomen brucho
la jambe noha
la tête hlava
la main ruka
le bras rameno
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: Osobné údaje

Vyplnenie formulárov a poskytnutie základných informácií o sebe.

Francúzština Slovenčina
le prénom (krstné) meno
le nom de famille priezvisko
l’adresse adresa
le pays krajina
le lieu de naissance rodisko
la date de naissance dátum narodenia
la profession povolanie
l’homme muž
la femme žena
l’adulte dospelý/a
l’enfant dieťa
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: Základné slová

Najbežnejšie a najužitočnejšie slova.

Francúzština Slovenčina
travailler pracovať
visiter navštíviť
rester zostať
avoir besoin de potrebovať
manger jesť
demander pýtať sa
donner dať
aller ísť
avoir mať
acheter kúpiť
pouvoir môcť
apprendre naučiť sa
faire vyrobiť
prendre vziať
dire povedať
écrire písať
voir vidieť
être byť
chercher hľadať
téléphoner telefonovať
boire piť
savoir vedieť
vouloir chcieť
payer platiť
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: Základné prídavné mená

Najdôležitejšie prídavné mená na opis vecí.

Francúzština Slovenčina
bon(ne) dobré
mauvais(e) zlé
nouveau/nouvelle nove
vieux/vieille staré
jeune mlade
grand(e) veľké
petit(e) male
beau/belle krásne
pas cher/chère lacné
cher/chère drahé
sombre tmavé
clair(e) svetlé
ensemble spolu
séparé(e) oddelené
important(e) dôležité
fatigué(e) unavené
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: farby

Slová na opis najbežnejších farieb.

Francúzština Slovenčina
la couleur farba
blanc/blanche biela
noir(e) čierna
rouge červená
bleu(e) modrá
vert(e) zelená
jaune žltá
de toutes les couleurs farebná
Stiahni si slovník ako CSV

Francúzština: Čísla

Základné a najdôležitejšie čísla.

Francúzština Slovenčina
un jeden
deux dva
trois tri
quatre štyri
cinq päť
six šesť
sept sedem
huit osem
neuf deväť
dix desať
vingt dvadsať
cinquante päťdesiat
cent sto
mille tisíc
Stiahni si slovník ako CSV
Wokabulary Logo

Wokabulary

Zbieraj a cvič tvoju slovnú zásobu.