Bezplatný slovník: Španielčina

Španielčina: 200 najdôležitejších slov ako CSV na stiahnutie zdarma.


Wokabulary Logo

Wokabulary

Zbieraj a cvič tvoju slovnú zásobu.

Španielčina: Základné slová

Najzákladnejšie slová na pozdrav a poďakovanie.

Španielčina Slovenčina
¡Hola! Ahoj!
¡Hola! Dobrý deň!
¡Adiós! Ahoj!
¡Gracias! Ďakujem!
¡Por favor! Prosím!
¡Disculpe! Prepáč!
¡Alto! Prestaň!
¡Cuidado! Pozor!
áno
no nie
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: Základné vety

Jednoduché vety a základné otázky.

Španielčina Slovenčina
¿Qué es ...? Kde...?
¿Dónde está ...? Kde je ...?
¿Cómo …? Ako …?
¿Cuánto cuesta? Koľko?
¿Cuánto se tarda? Ako dlho?
¿Hay ...? Je tam ...?
Me gustaría... Prosím si ...
Necesito... Potrebujem ...
No hay problema. V pohodě!
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: Smery

Hľadanie cesty a určovanie smeru.

Španielčina Slovenčina
la dirección smer
la entrada vchod
la salida východ
la calle ulica
el camino cesta
la plaza námestie
(a) la derecha vpravo
(a) la izquierda vľavo
seguido rovno
de vuelta späť
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: Počasie, mesto a príroda

Opisovanie počasia a okolia.

Španielčina Slovenčina
la casa dom
el apartamento byt
el hotel hotel
el museo múzeum
la playa pláž
el bosque les
la montaña vrch
el parque park
el río rieka
el mar more
el lago jazero
el tiempo počasie
el sol slnko
la lluvia dážď
el nieve sneh
la tormenta búrka
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina slová pre nakupovanie

Nakupovať najnutnejšie veci.

Španielčina Slovenčina
el supermercado supermarket
el dinero peniaze
la tarjeta bancaria banková karta
el bolso taška
el tampón tampón
la compresa vložka
el preservativo kondóm
el cepillo de dientes zubná kefka
la ayuda pomoc
la policía polícia
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: slová pre jedlo

Základy nákupu potravín a čítania jedálneho lístka v reštaurácii.

Španielčina Slovenčina
la comida potraviny
el restaurante reštaurácia
el café kaviareň
el bar bar
el menú menu
el aperitivo predjedlo
el plato principal hlavné jedlo
el postre dezert
la cuenta účet
vegetariano vegetariánske
vegano vegánske
sin gluten bezlepkové
el pescado ryba
la carne mäso
el ensalada šalát
la leche mlieko
el queso syr
las frutas ovocie
las verduras zelenina
los frutos secos orechy
el café káva
el té čaj
la agua voda
el vino víno
la cerveza pivo
sin alcohol nealkoholické
¡Salud! Na zdravie!
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: Doprava

Cestovanie verejnou dopravou.

Španielčina Slovenčina
el tren vlak
el autobús autobus
el coche auto
el tranvía električka
el taxi taxík
la bicicleta bicykel
a pie pešo
estación de tren železničná stanica
estación de autobuses autobusová stanica
parada de autobús zastávka
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: Technologické slová

Zostať online.

Španielčina Slovenčina
el internet internet
la contraseña heslo
el ordenador počítač
el enchufe zásuvka
recargar nabiť
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: Slová pre čas

Otváracie hodiny a cestovné poriadky.

Španielčina Slovenčina
el tiempo čas
el día deň
la semana týždeň
el mes mesiac
el año rok
lunes Pondelok
martes Utorok
miércoles Streda
jueves Štvrtok
viernes Piatok
sábado Sobota
domingo Nedeľa
por la mañana ráno
por la tarde popoludnie
por la tarde večer
por la noche v noci
antes skôr
más tarde neskôr
a tiempo v čase
con retraso mešká
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: Slová pre zdravie

Slová pre základné zdravotné potreby a na opísanie choroby alebo zranenia.

Španielčina Slovenčina
el/la médico/a lekár / lekarka
el hospital nemocnica
la farmacia lekáreň
el analgésico liek proti bolesti
el medicamento liek
el dolor bolesť
la espalda chrbát
el pie noha
el vientre brucho
la pierna noha
la cabeza hlava
el mano ruka
el brazo rameno
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: Osobné údaje

Vyplnenie formulárov a poskytnutie základných informácií o sebe.

Španielčina Slovenčina
nombre (krstné) meno
apellido priezvisko
la dirección adresa
el país krajina
el lugar de nacimiento rodisko
la fecha de nacimiento dátum narodenia
la profesión povolanie
el hombre muž
la mujer žena
el adulto dospelý/a
el niño dieťa
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: Základné slová

Najbežnejšie a najužitočnejšie slova.

Španielčina Slovenčina
trabajar pracovať
visitar navštíviť
quedarse zostať
necesitar potrebovať
comer jesť
preguntar pýtať sa
dar dať
ir ísť
tener mať
comprar kúpiť
poder môcť
aprender naučiť sa
hacer vyrobiť
tomar vziať
decir povedať
escribir písať
ver vidieť
ser byť
buscar hľadať
llamar por teléfono telefonovať
beber piť
saber vedieť
querer chcieť
pagar platiť
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: Základné prídavné mená

Najdôležitejšie prídavné mená na opis vecí.

Španielčina Slovenčina
bueno/a dobré
malo/a zlé
nuevo/a nove
viejo/a staré
joven mlade
grande veľké
pequeño/a male
bonito/a krásne
barato/a lacné
caro/a drahé
claro/a tmavé
brillante svetlé
juntos/as spolu
separado/a oddelené
importante dôležité
cansado/a unavené
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: farby

Slová na opis najbežnejších farieb.

Španielčina Slovenčina
el color farba
blanco/a biela
negro/a čierna
rojo/a červená
azul modrá
verde zelená
amarillo/a žltá
multicolor farebná
Stiahni si slovník ako CSV

Španielčina: Čísla

Základné a najdôležitejšie čísla.

Španielčina Slovenčina
un jeden
dos dva
tres tri
cuatro štyri
cinco päť
seis šesť
siete sedem
ocho osem
nueve deväť
diez desať
veinte dvadsať
cincuenta päťdesiat
ciento sto
mil tisíc
Stiahni si slovník ako CSV
Wokabulary Logo

Wokabulary

Zbieraj a cvič tvoju slovnú zásobu.