Bezplatný slovník: Angličtina

Angličtina: 200 najdôležitejších slov ako CSV na stiahnutie zdarma.


Wokabulary Logo

Wokabulary

Zbieraj a cvič tvoju slovnú zásobu.

Angličtina: Základné slová

Najzákladnejšie slová na pozdrav a poďakovanie.

Angličtina Slovenčina
Hi! Ahoj!
Hello! Dobrý deň!
Goodbye! / Bye! Ahoj!
Thank you! Ďakujem!
Please! Prosím!
Sorry! Prepáč!
Stop! Prestaň!
Caution! Pozor!
yes áno
no nie
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: Základné vety

Jednoduché vety a základné otázky.

Angličtina Slovenčina
What is …? Kde...?
Where is …? Kde je ...?
How …? Ako …?
How much is it? Koľko?
How long does it take? Ako dlho?
Is there …? Je tam ...?
I would like ... Prosím si ...
I need ... Potrebujem ...
No problem! V pohodě!
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: Smery

Hľadanie cesty a určovanie smeru.

Angličtina Slovenčina
direction smer
entrance vchod
exit východ
street ulica
way cesta
square námestie
right vpravo
left vľavo
straight ahead rovno
back späť
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: Počasie, mesto a príroda

Opisovanie počasia a okolia.

Angličtina Slovenčina
house dom
apartment byt
hotel hotel
museum múzeum
beach pláž
forest les
mountain vrch
park park
river rieka
sea more
lake jazero
weather počasie
sun slnko
rain dážď
snow sneh
thunderstorm búrka
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina slová pre nakupovanie

Nakupovať najnutnejšie veci.

Angličtina Slovenčina
supermarket supermarket
cash peniaze
bank card banková karta
bag taška
tampon tampón
(sanitary) pad vložka
condom kondóm
toothbrush zubná kefka
help pomoc
police polícia
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: slová pre jedlo

Základy nákupu potravín a čítania jedálneho lístka v reštaurácii.

Angličtina Slovenčina
food potraviny
restaurant reštaurácia
café kaviareň
bar bar
menu menu
starter predjedlo
main course hlavné jedlo
dessert dezert
bill účet
vegetarian vegetariánske
vegan vegánske
gluten-free bezlepkové
fish ryba
meat mäso
salad šalát
milk mlieko
cheese syr
fruits ovocie
vegetables zelenina
nuts orechy
coffee káva
tea čaj
water voda
wine víno
beer pivo
non-alcoholic nealkoholické
Cheers! Na zdravie!
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: Doprava

Cestovanie verejnou dopravou.

Angličtina Slovenčina
train vlak
bus autobus
car auto
tram električka
taxi, cab taxík
bicycle bicykel
on foot pešo
train station železničná stanica
bus station autobusová stanica
stop zastávka
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: Technologické slová

Zostať online.

Angličtina Slovenčina
internet internet
password heslo
computer počítač
socket zásuvka
to recharge nabiť
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: Slová pre čas

Otváracie hodiny a cestovné poriadky.

Angličtina Slovenčina
time čas
day deň
week týždeň
month mesiac
year rok
Monday Pondelok
Tuesday Utorok
Wednesday Streda
Thursday Štvrtok
Friday Piatok
Saturday Sobota
Sunday Nedeľa
in the morning ráno
in the afternoon popoludnie
in the evening večer
at night v noci
earlier skôr
later neskôr
on time v čase
delayed mešká
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: Slová pre zdravie

Slová pre základné zdravotné potreby a na opísanie choroby alebo zranenia.

Angličtina Slovenčina
doctor lekár / lekarka
hospital nemocnica
pharmacy lekáreň
painkiller liek proti bolesti
medicine liek
pain bolesť
back chrbát
foot noha
stomach brucho
leg noha
head hlava
hand ruka
arm rameno
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: Osobné údaje

Vyplnenie formulárov a poskytnutie základných informácií o sebe.

Angličtina Slovenčina
first name (krstné) meno
last name priezvisko
address adresa
country krajina
place of birth rodisko
date of birth dátum narodenia
profession, job povolanie
man muž
woman žena
adult dospelý/a
child dieťa
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: Základné slová

Najbežnejšie a najužitočnejšie slova.

Angličtina Slovenčina
to work pracovať
to visit navštíviť
to stay zostať
to need potrebovať
to eat jesť
to ask pýtať sa
to give dať
to go ísť
to have mať
to buy kúpiť
(I/you/we/they) can môcť
to learn naučiť sa
to make vyrobiť
to take vziať
to say povedať
to write písať
to see vidieť
to be byť
to search hľadať
to call telefonovať
to drink piť
to know vedieť
to want chcieť
to pay platiť
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: Základné prídavné mená

Najdôležitejšie prídavné mená na opis vecí.

Angličtina Slovenčina
good dobré
bad zlé
new nove
old staré
young mlade
big veľké
small male
beautiful krásne
cheap lacné
expensive drahé
dark tmavé
bright svetlé
together spolu
separate oddelené
important dôležité
tired unavené
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: farby

Slová na opis najbežnejších farieb.

Angličtina Slovenčina
color farba
white biela
black čierna
red červená
blue modrá
green zelená
yellow žltá
colorful farebná
Stiahni si slovník ako CSV

Angličtina: Čísla

Základné a najdôležitejšie čísla.

Angličtina Slovenčina
one jeden
two dva
three tri
four štyri
five päť
six šesť
seven sedem
eight osem
nine deväť
ten desať
twenty dvadsať
fifty päťdesiat
hundred sto
thousand tisíc
Stiahni si slovník ako CSV
Wokabulary Logo

Wokabulary

Zbieraj a cvič tvoju slovnú zásobu.