Bezplatný slovník: Nemčina

Nemčina: 200 najdôležitejších slov ako CSV na stiahnutie zdarma.


Wokabulary Logo

Wokabulary

Zbieraj a cvič tvoju slovnú zásobu.

Nemčina: Základné slová

Najzákladnejšie slová na pozdrav a poďakovanie.

Nemčina Slovenčina
Hallo! Ahoj!
Guten Tag! Dobrý deň!
Tschüß! Ahoj!
Danke! Ďakujem!
Bitte! Prosím!
Entschuldigung! Prepáč!
Stopp! Prestaň!
Vorsicht! Pozor!
ja áno
nein nie
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: Základné vety

Jednoduché vety a základné otázky.

Nemčina Slovenčina
Was ist…? Kde...?
Wo ist …? Kde je ...?
Wie …? Ako …?
Wie viel kostet es? Koľko?
Wie lange dauert es? Ako dlho?
Gibt es …? Je tam ...?
Ich hätte gerne … Prosím si ...
Ich brauche … Potrebujem ...
Kein Problem! V pohodě!
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: Smery

Hľadanie cesty a určovanie smeru.

Nemčina Slovenčina
die Richtung smer
der Eingang vchod
der Ausgang východ
die Straße ulica
der Weg cesta
der Platz námestie
rechts vpravo
links vľavo
geradeaus rovno
zurück späť
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: Počasie, mesto a príroda

Opisovanie počasia a okolia.

Nemčina Slovenčina
das Haus dom
die Wohnung byt
das Hotel hotel
das Museum múzeum
der Strand pláž
der Wald les
der Berg vrch
der Park park
der Fluss rieka
das Meer more
der See jazero
das Wetter počasie
die Sonne slnko
der Regen dážď
der Schnee sneh
das Gewitter búrka
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina slová pre nakupovanie

Nakupovať najnutnejšie veci.

Nemčina Slovenčina
der Supermarkt supermarket
das Geld peniaze
die Karte (Bankkarte) banková karta
die Tasche taška
der Tampon tampón
die Binde vložka
das Kondom kondóm
die Zahnbürste zubná kefka
die Hilfe pomoc
die Polizei polícia
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: slová pre jedlo

Základy nákupu potravín a čítania jedálneho lístka v reštaurácii.

Nemčina Slovenčina
das Essen potraviny
das Restaurant reštaurácia
das Café kaviareň
die Bar bar
die Speisekarte menu
die Vorspeise predjedlo
die Hauptspeise hlavné jedlo
der Nachtisch dezert
die Rechnung účet
vegetarisch vegetariánske
vegan vegánske
glutenfrei bezlepkové
der Fisch ryba
das Fleisch mäso
der Salat šalát
die Milch mlieko
der Käse syr
das Obst ovocie
das Gemüse zelenina
die Nüsse orechy
der Kaffee káva
der Tee čaj
das Wasser voda
der Wein víno
das Bier pivo
alkoholfrei nealkoholické
Prost! Na zdravie!
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: Doprava

Cestovanie verejnou dopravou.

Nemčina Slovenčina
der Zug vlak
der Bus autobus
das Auto auto
die Straßenbahn električka
das Taxi taxík
das Fahrrad bicykel
zu Fuß pešo
der Bahnhof železničná stanica
der Busbahnhof autobusová stanica
die Haltestelle zastávka
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: Technologické slová

Zostať online.

Nemčina Slovenčina
das Internet internet
das Passwort heslo
der Computer počítač
die Steckdose zásuvka
aufladen nabiť
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: Slová pre čas

Otváracie hodiny a cestovné poriadky.

Nemčina Slovenčina
Zeit čas
der Tag deň
die Woche týždeň
der Monat mesiac
das Jahr rok
Montag Pondelok
Dienstag Utorok
Mittwoch Streda
Donnerstag Štvrtok
Freitag Piatok
Samstag Sobota
Sonntag Nedeľa
morgens ráno
nachmittags popoludnie
abends večer
nachts v noci
früher skôr
später neskôr
pünktlich v čase
verspätet mešká
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: Slová pre zdravie

Slová pre základné zdravotné potreby a na opísanie choroby alebo zranenia.

Nemčina Slovenčina
der Arzt / die Ärztin lekár / lekarka
das Krankenhaus nemocnica
die Apotheke lekáreň
die Schmerzmittel liek proti bolesti
das Medikament liek
die Schmerzen bolesť
der Rücken chrbát
der Fuß noha
der Bauch brucho
das Bein noha
der Kopf hlava
die Hand ruka
der Arm rameno
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: Osobné údaje

Vyplnenie formulárov a poskytnutie základných informácií o sebe.

Nemčina Slovenčina
der Vorname (krstné) meno
der Nachname priezvisko
die Adresse adresa
das Land krajina
der Geburtsort rodisko
das Geburtsdatum dátum narodenia
der Beruf povolanie
der Mann muž
die Frau žena
der / die Erwachsene dospelý/a
das Kind dieťa
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: Základné slová

Najbežnejšie a najužitočnejšie slova.

Nemčina Slovenčina
arbeiten pracovať
besuchen navštíviť
bleiben zostať
brauchen potrebovať
essen jesť
fragen pýtať sa
geben dať
gehen ísť
haben mať
kaufen kúpiť
können môcť
lernen naučiť sa
machen vyrobiť
nehmen vziať
sagen povedať
schreiben písať
sehen vidieť
sein byť
suchen hľadať
telefonieren telefonovať
trinken piť
wissen vedieť
wollen chcieť
zahlen platiť
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: Základné prídavné mená

Najdôležitejšie prídavné mená na opis vecí.

Nemčina Slovenčina
gut dobré
schlecht zlé
neu nove
alt staré
jung mlade
groß veľké
klein male
schön krásne
billig lacné
teuer drahé
dunkel tmavé
hell svetlé
zusammen spolu
getrennt oddelené
wichtig dôležité
müde unavené
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: farby

Slová na opis najbežnejších farieb.

Nemčina Slovenčina
Farbe farba
weiß biela
schwarz čierna
rot červená
blau modrá
grün zelená
gelb žltá
bunt farebná
Stiahni si slovník ako CSV

Nemčina: Čísla

Základné a najdôležitejšie čísla.

Nemčina Slovenčina
eins jeden
zwei dva
drei tri
vier štyri
fünf päť
sechs šesť
sieben sedem
acht osem
neun deväť
zehn desať
zwanzig dvadsať
fünfzig päťdesiat
hundert sto
tausend tisíc
Stiahni si slovník ako CSV
Wokabulary Logo

Wokabulary

Zbieraj a cvič tvoju slovnú zásobu.